|
|
 
» KÖZÉRDEKŰ ADATOK   |   GALÉRIA   |   KAPCSOLAT   |   HÍREK   |   HÍRLEVÉL
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  FMK - Ismeretlen ismerősünk - Kodály 6.0
Ismeretlen ismerősünk - Kodály 6.0
 
2019. március 19-én, kedden 18 órakor

Tizenkét évvel ezelőtt, a 2007-es Kodály-emlékév kapcsán merült fel először egy rendhagyó, háttérvetítésekkel is gazdagított színházi koncert megrendezésének gondolata. Ekkor kezdődött a program szöveges részeinek összeállítása Kodály Zoltán leveleiből és nyilatkozataiból, majd folytatódott a szerzeményekkel történő kiegészítéssel.

A szervező Amadé Zenei Alapítvány célja kezdettől a zeneszerző sajátos, az embert középpontba állító bemutatása volt. Az eddigi öt előadást létrehozó alkotói folyamat során elsősorban a zeneművek kapcsán került sor az újításra. A ritkán hallható, csellóra készült Szólószonáta első tételére például olyan tánckoreográfia készült, amelynek sztoriját a Józsefvárosi Zeneiskola zeneirodalom óráján született ötletek közül választotta ki a táncos szereplő.

Az esten elhangzó zeneműveket második alkalommal tolmácsolják a Józsefvárosi Zeneiskola művésztanárai és növendékei. Meghívott vendégként közreműködik többek között a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Kórusa Farkas Géza vezényletével, valamint gordonkán a tavaly Junior Prima Díjjal kitüntetett Tomasz Máté. Szeretettel várjuk a Kodály Zoltán zeneszerzői munkássága iránt érdeklődő zenebarátokat a 6. Kodály színházi estre, 2019. március 19-én 18 órakor, a kezdettől a helyszínt biztosító Ferencvárosi Művelődési Központ Színháztermébe.

Férfikari művek
Jelige, A csikó, Ének Szent István királyhoz

Gyermekkari művek
Bicíniumok; Katalinka; Lencse, borsó, kása; Esti dal

Dalok, népdalfeldolgozások
Ifjúság, mint sólyommadár; Öreg vagyok
Kicsi virágom, Nausikaa, Örzse dala
Ne búsuljon senki menyecskéje
Tiszán innen, Dunán túl

Adagio
– hegedűre és zongorára, Kilenc zongoradarab / 6.
Tricíniák: Esti szellő, Alkony (fuvolatriók); Epigrammák; Gyermektáncok
Szólószonáta gordonkára I. tétel; Levelek és nyilatkozatok

A z  A m a d é  Z e n e i  A l a p í t v á n y  e s t j é n  f e l l é p n e k


a  J ó z s e f v á r o s i  Z e n e i s k o l a

M ű v é s z t a n á r a i

Rácz Rita (Örzse-Emma), Pánczél Kristóf (Háry-Gruber), Schild Evelin (hegedű), Balogné Vigh Marianna, Gellén Gábor, Tapasztó Gábor (zongora)

N ö v e n d é k e i

Hraskó Júlia (ének, Sarolta), Kazi Bence - Újságíró, Móricz, Miniszter, Trendi Arc, Gárdonyi Fanni, Cai Si Chen, Barna Veronika, Trinter Patrik, Hevesi Ramóna, Papp Nóra (ének), Wang Sziszi, Lu Jia (zongora), Vámos Anna, Vámos Eszter, Vámos Ágnes (fuvola)

és

V e n d é g e i

Wettstein Márk - Kodály, Tomasz Máté (gordonka – Junior Prima Díj 2018), Lechnitzky Magdolna (tánc), Pintér László, Csalló Gergely, Koleszár Ákos (ének), Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Kórusa, Vezényel: Farkas Géza

Helyszín:

Ferencvárosi Művelődési Központ Színházterem
Budapest IX. Keület, Haller utca 27.
Tel.: 06 1 216-1300, 476-3410

Jegyár: 1 000 Ft
Diák, nyugdíjas: 500 Ft
 
 
 
» Vissza
 
 
 
 
 
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
 
 
1096 Budapest, Haller utca 27.
Tel.: +36 (1) 216-1300, 476-3410
Fax: +36 (1) 218-7909
E-mail: info@fmkportal.hu
Web: www.fmkportal.hu
   
© FMK - Minden jog fenntartva