|
|
 
» KÖZÉRDEKŰ ADATOK   |   GALÉRIA   |   KAPCSOLAT   |   HÍREK   |   HÍRLEVÉL
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  FMK - Álláshirdetés
Állásajánlat
 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pinceszínház

színpadmester

munkakör betöltésére.
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1093 Budapest, Török Pál utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megtervezi és elvégzi a színpadi üzemeltetési és produkciós feladatokat. Megszervezi az intézmény színpadtechnikai szezonális havi, heti, napi működését. - A Pinceszínház műszaki tárának irányítása, ellenőrzése. - Az előadások díszleteinek tárolása, építése, bontása és szállítása a színház repertoárjának megfelelően, a rendező és a tervező által meghatározott módon, időben és helyen. - Betartja és betartatja a tűz- és munkavédelmi szabályokat; azok figyelembevételével szervezi a színpadi munkát. - Elkészíti a díszítők, világosítók és a többi műszaki dolgozó munkabeosztását; végrehajtását felügyeli, ellenőrzi. - Az új produkciók próbái során együttműködik a rendezővel és a tervezővel, ötleteivel segíti munkájukat; ám mindvégig szem előtt tartja a színház működésének költséghatékonysági, valamint az üzemeltetés, tárolás és a szállítás szempontjait. - A próbákon, a rendező kívánságainak megfelelően, részt vesz. - A repertoáron lévő produkciókkal kapcsolatosan, a díszlet, bútor, kellék, stb színpadra állítása, a bemutató előadásnak megfelelően, bárhol. - A tájelőadások teljes technikai lebonyolítása, szervezése, a tárak munkáját összehangolva, irányítva. - Feladata a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, a műszaki, technikai munkálatok felügyelete, az üzemeltetés ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-
Középiskola/gimnázium,
- színpadmester - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
- B kategóriás jogosítvány,

Csatolni kell:motivációs levél, önéletrajz, az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát; szakmai gyakorlat igazolását; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza a foglalkozástól el nem tiltást, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, feltétel: magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
emelőgépkezelői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soós Péter Pinceszínház vezető nyújt, a 30/951-7840 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1096 Budapest, Haller utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K172/2015 , valamint a munkakör megnevezését: színpadmester.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázatok beérkezése után több körös személyes meghallgatás. Nyertes pályázó 4 hónap próbaidővel kerül felvételre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-
www.pinceszinhaz.hu - 2015. augusztus 30.
- www.fmkportal.hu - 2015. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fmkportal.hu honlapon szerezhet.
 
» Vissza
 
 
 
 
 
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
 
 
1096 Budapest, Haller utca 27.
Tel.: +36 (1) 216-1300, 476-3410
Fax: +36 (1) 218-7909
E-mail: info@fmkportal.hu
Web: www.fmkportal.hu
   
© FMK - Minden jog fenntartva