|
|
 
» KÖZÉRDEKŰ ADATOK   |   GALÉRIA   |   KAPCSOLAT   |   HÍREK   |   HÍRLEVÉL
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  FMK - Álláshirdetés
Álláshirdetés
 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Igazgatója

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Pinceszínház

kulturális szervező munkakör betöltése mellett a Pinceszínház szakmai vezetői feladatainak ellátására vezetői megbízással munkakör betöltésére.
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:


A vezetői megbízás határozott időre, 3 évig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Török Pál utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:


A Pinceszínház vezetése, művészeti tevékenység teljes körű koordinálása, a Pinceszínház éves munkatervének illetve beszámolójának elkészítése,
A színházi koncepció megvalósítása, szakmai irányítás, kommunikációs és közönségszervezés, PR marketing tervek elkészítése, szakmai feladatokhoz, működéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése, kulturális és művészeti projektek elkészítése és felügyelete, pályázati lehetőségek kiaknázása.

Illetmény és juttatások:


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, valamint végzettségének és szakképzettségének megfelelő jogviszonyban legalább 3 éves szakmai gyakorlat (felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű, az OKJ-ban meghatározott felsőfokú közművelődési szakember, felsőfokú kulturális menedzser, a felsőfokú közművelődési menedzser megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány), vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Színházban végzett rendezői, vagy színészi tevékenység - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű színházi ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, szakmai vezetői program, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata, szakmai gyakorlat igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza a foglalkozástól el nem tiltást, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A pályázatokat két, azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példányt nem összefűzni), valamint 1 példányt CD-n kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halász Brigitta nyújt, a 1/476-3421 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Igazgatója címére történő megküldésével (1096 Budapest, Haller utca 27.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K171/2015 , valamint a munkakör megnevezését: kulturális szervező munkakör betöltése mellett a Pinceszínház szakmai vezetői feladatainak ellátása.

Elektronikus úton Halász Brigitta részére a titkarsag@fmkportal.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:


A beadott érvényes pályázatok alapján a pályázó személyéről a bizottsági meghallgatását követően az igazgató dönt. A pályázat elbírálása A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A., 20/B. §-a alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.ferencvaros.hu - 2015. április 13.
www.fmkportal.hu - 2015. április 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fmkportal.hu honlapon szerezhet.
 
» Vissza
 
 
 
 
 
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
 
 
1096 Budapest, Haller utca 27.
Tel.: +36 (1) 216-1300, 476-3410
Fax: +36 (1) 218-7909
E-mail: info@fmkportal.hu
Web: www.fmkportal.hu
   
© FMK - Minden jog fenntartva